Αποτύπωμα

Διεύθυνση
Uzin Utz A.G.
Dieselstrasse 3
D-89079 Ulm
PO Box 40 80
D-89030 Ulm
Τηλέφωνα +49 (0)731 4097-0
Fax           +49 (0)731 4097-110
E-mail:      info@uzin-utz.com 

Νόμιμοι εκπρόσωποι του Δ.Σ. και της Διοίκησης
Heinz Leibundgut, Julian Utz, Philipp Utz

Εμπορικό Μητρώο
Ulm District Court, HRB 3499

Αριθμός ΦΠΑ.
DE 812 254 252


Υπεύθυνος για το περιεχόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 55 παράγραφος 2 RStV:

Υπεύθυνη Τύπου

Tanja Peter
Uzin Utz AG
Dieselstrasse 3
89079 Ulm
E-mail: tanja.peter@uzin-utz.com

Υπεύθυνος περιεχομένου:

Manfred Scherb
Uzin Utz AG
Dieselstrasse 3
89079 Ulm
E-mail: manfred.scherb@uzin-utz.com