Σφραγίδα ποιότητας

Ως κατασκευαστής, η εταιρία UZIN πρέπει να πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις για τα προϊόντα της σε όλο τον κόσμο.

Η ερμηνεία των συμβόλων που εμφανίζονται στις συσκευασίες προϊόντων UZIN, στα Τεχνικά Φυλλάδια Προϊόντων, επεξηγούνται αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας. 

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια/σύμβολα που αφορούν τα προϊόντα UZIN.

UZIN - Ποιότητα

open all close all

EMICODE EC1

Κατάταξη προϊόντων εσωτερικών χώρων

Το σύμβολο Emicode είναι ένα κατοχυρωμένο σήμα που υποδεικνύει την κατηγοριοποίηση των προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε τοποθετήσεις εσωτερικών χώρων, που αφορύν κόλλες και δομικά υλικά και κατατάσσονται βάσει των χαρακτηριστικών εκπομπών ρύπων τους.

EC1: πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων

 

 

 

EMICODE EC1 R

EMICODE R EC1

Η ένδειξη“R” (που σημαίνει "διάταξη)σχεδιάστηκε για τα υλικά που έχουν πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων, αλλά απαιτούν προληπτικά μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη διάρκεια επεξεργασίας τους. Παρά το γεγονός ότι τα προϊόντα αυτά ενέχουν ορισμένους κινδύνους και απαιτούν ειδικά μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια εφαρμογής τους, εξακολουθούν να είναι αντάξια της κατάταξης σύμφωνα με EMICODE® όσον αφορά τη συμπεριφορά των εκπομπών τους.

Ως εκ τούτου, τα υλικά που περιέχουν τα κονιάματα, οι οποίες απαιτούν τη χρήση προστατευτικών γαντιών και γυαλιών για να προστατεύουν το δέρμα και τα μάτια σημειώνονται με "R".

Το ίδιο ισχύει και για τα ερεθιστικά προϊόντα ρητινών, τα οποία θα πρέπει να επισημαίνονται ως επικίνδυνες ουσίες όπως και άλλα προϊόντα στα οποία επιβάλλονται οι ειδικοί όροι ασφαλούς χρήσης. Κατά συνέπεια, η ένδειξη "R" σημαίνει εμπίπτει σε διάταξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ετικέτα περιλαμβάνει μαζί με την ένδειξη EMICODE® και ένα γκρι "R" στο φόντο.

EMICODE EC1 PLUS

Υγιεινότερο Περιβάλλον

Οι νομοθεσίες που αφορούν την Καταχώριση, Αξιολόγηση, Κοινοποίηση στις Αρχές και Περιορισμό των Χημικών (REACH) και το έλεγχο των Επικίνδυνων για την υγεία Ουσιών (COSHH) έχουν σα κύριο σκοπό να βελτιώσουν την ασφάλεια των προϊόντων και να δημιουργήσουν ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον.

Τα πιστοποιητικά LEED και BREEAM είναι εξίσου σημαντικά για τους εργολάβους, ώστε να επιλέξουν επιτυχώς τα πλέον αειφόρα υλικά. Πολλά ισοπεδωτικά κονιάματα UZIN βραβεύτηκαν με τη σήμανση EC1 R Plus® για τις πολύ χαμηλές εκπομπές τους και για το γεγονός ότι παρέχουν την πλέον οικολογική προσέγγιση στις τοποθετήσεις δαπέδων.

EC1 Plus παρουσιάστηκε το 2010. Είναι η βέλτιστη κλάση που περιγράφει τα όρια για το τι είναι τεχνικά δυνατόν, θέτοντας ακόμη πιο αυστηρές οριακές τιμές.

EC1 Plus: πολύ χαμηλές εκπομπές +

 

 

Σήμανση Blue Angel

Λιγότερο βάρος

Τα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια πιέζουν όλο και περισσότερο τις εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου για τη βελτίωση των προτύπων ασφάλειας για τους εργαζομένους τους. Στη βιομηχανία δαπέδων υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία, γιατί όταν καλούνται οι ανάδοχοι να ανυψώσουν και εγκαταστήσουν βαριά ισοπεδωτικά και κονιάματα. Ως απάντηση σε αυτές τις ανησυχίες για την υγεία και την ασφάλεια μειώσαμε το βάρος των πιο δημοφιλών ισοπεδωτικών της UZIN. Έτσι η μεταφορά τους έγινε ευκολότερη και ασφαλέστερη για τους εργολάβους δαπέδων.

Εδώ μπορείς να βρεις όλα τα σχετικά πιστοποιητικά της κατηγορίας "Blue Angel".

LEED

Υγεία για τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Τι σημαίνει LEED:
Leadership (Ηγεσία) στον Energy (Ενεργειακό) και Environmental (Περιβαλλοντικό) Design (Σχεδιασμό)

Είναι ένα σύστημα που μετρά το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των υψηλών επιδόσεων στα "πράσινα" κτίρια, σπίτια και τις γειτονιές.

Το σύστημα LEED αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ από τον Οργανισμό Green Building Council (USGBC) για να καθοδηγήσει την οικοδομική βιομηχανία και να παρέχει πρότυπα για την αειφορία σε ποικιλία δομικών έργων.

Η πιστοποίηση LEED παρέχει από ανεξάρτητους φορείς επαλήθευση ότι ένα σπίτι έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων σε βασικούς τομείς (βιωσιμότητα, αποδοτικότητα στο Νερό, την Ενέργεια, την Ατμόσφαιρα, τα υλικά, οι φυσικοί πόροι, και η Ποιότητα του Εσωτερικού Περιβάλλοντος) σε σχέση με την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλα τα σχετικά πιστοποιητικά της κατηγορίας "LEED".

Οικολογική σειρά Ökoline

Οικολογική σειρά Ökoline

 

Η οικολογική σειρά προϊόντων Ökoline, από τις αρχές των 90's, παρέχει προϊόντα με χαμηλές εκπομπές ρύπων και φιλικά προς την υγεία. Γεγονός που συνεχίζει να εξακολουθεί να παρέχει μέχρι και σήμερα.

Ναυτιλία

Ναυτιλία / Τιμόνι

Το τιμόνι (Wheelmark) είναι μια σήμανση συμμόρφωσης που ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ, και είναι η επιβεβαίωση της καταλληλότητας του αντίστοιχου προϊόντος για τον εξοπλισμό των πλοίων, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την οδηγία 96/98 / ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων (Οδηγία για το Θαλάσσιο Εξοπλισμό ΕΚ - MED). Για να αποκτήσετε αυτό το σήμα πιστότητας, πρέπει να περάσει κάθε προϊόν από ειδικές δοκιμές καύσεως/αναφλέξεως.

Εκτός από την προαναφερόμενη εξέταση της ΕΕ, τα μέτρα ελέγχου εκτελούνται από διαπιστευμένους οργανισμούς, π.χ. ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με την Ενότητα Δ. Η οργάνωση υποστήριξης της σήμανσης Τιμόνι (Wheelmark) προέρχεται από το Διεθνή Νηογνώμονα (ΙΜΟ) μια οργάνωση θυγατρική του ΟΗΕ.

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλα τα σχετικά πιστοποιητικά για την κατηγορία "IMO".

Πιστοποίηση CE

Υψηλή Ποιότητα

Τα ισοπεδωτικά μας πριμοδοτούνται ποιοτικά εκτός από την εξαιρετική αντλητική ικανότητα και με την άριστη απορροφητικότητα, ώστε να έχουν πάντα σαν αποτέλεσμα ένα εξαιρετικό φινίρισμα.

Η πριμοδότηση των ισοπεδωτικών UZIN επισημαίνεται με τη σήμανση CE, που εγγυάται πως κάθε σάκος έχει συγκεκριμένη αντοχή σε θλίψη και κάμψη. Δηλώσεις για πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης μπορείτε να βρείτε επίσης στον ηλεκτρονικό κατάλογο των προϊόντων μας.

Σήμανση Ü

Η σήμανση συμμόρφωσης

Το σήμα συμμόρφωσης (U-σήμα) ορίζει τα υλικά που πληρούν τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές των πολεοδομικών/κατασκευαστικών αρχών.

Οι εγκρίσεις δόμησης από τις αρχές ως γενικές οικοδομικές άδειες εκδίδονται για τις κατασκευές προβλέπουν την αξιολόγηση των προϊόντων και των μεθόδων που θα εφαρμοστούν, όπως ορίζεται από τις πολεοδομικές αρχές ενός κράτους. Γενικά αποτελεί μια αξιόπιστη σήμανση της χρηστικότητας των προϊόντων χρήσης σε δομικές κατασκευές. Το Γερμανικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Κτιρίων (DIBt) είναι η γερμανική αρχή αδειοδότησης που εγκρίνει τα δομικά υλικά που αφορούν τις κατασκευές.

Level Plus Effect

Τι είναι το αποτέλεσμα Level Plus?

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ LEVEL PLUS: Νέα τεχνολογία υψηλής απόδοσης αντικροκίδωσης σε συνέργεια με συνδυασμό καινοτόμων συνδετικών παραγόντων.

  • Εξαιρετικά λεία επιφάνεια
  • Εξαιρετικές ιδιότητες ροής/άντλησης

  • Εξαιρετική και αυξανόμενη απορροφητικότητα

  • Μειωμένη κατανάλωση κόλλας

  • Ομοιόμορφη επιφανειακή υφή

  • Μειώνει σημαντικά το κόστος προεργασίας

Πράσινος Κύκλος

Πράσινος κύκλος 

Επισημαίνει στους πελάτες μας, πως η εταιρία μας, ως κατασκευαστής πληρώνει τέλη αδείας για ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας μας.