Τα νέα προϊόντα Sigan® και Sigan® Plus

Η παγκόσμια καινοτομία από την UZIN!

Η διαρκώς αυξανόμενη πολυμορφία των βινυλικών πλακιδίων πολυτελείας από PVC θέτει νέες και υψηλότερες απαιτήσεις για κόλλες και σύνοδα υλικά τοποθέτησης. Τα υλικά αυτά πρέπει να δρούν με διαφορετικούς τρόπους με το δάπεδο από τα υπάρχοντα ήδη. Γιατί πρέπει να βοηθούν στην πρόληψη και αποφυγή των αρνητικών αποτελεσμάτων, όπως η από κοινού μεταβολή των διαστάσεων των πλακιδίων ή τη μείωση της μετανάστευσης της πλαστικοποιητικής ουσίας.

Η UZIN προσφέρει την τέλεια λύση με τη νέα, τεχνολογία switchTec® και τα προϊόντα Sigan® και Sigan® Plus. Τα βινυλικά πλακίδια πολυτελείας από PVC μπορούν να τοποθετηθούν με απολύτως σταθερές διαστάσεις, χωρίς άλλες από αλλαγές στη διαμόρφωση τους. Και φυσικά, η τεχνολογία switchTec® συμπεριλαμβάνει όλα πλεονεκτήματά της στα προϊόντα: Sigan® και Sigan® Plus που είναι η γρήγορη, καθαρή, ασφαλής και μόνιμη τοποθέτηση που μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς κατάλοιπα ακόμα και χρόνια αργότερα.

  • Προϊόντα Sigan® Plus
  • Προϊόντα Sigan®

Πεδία εφαρμογών:

Συστήματα συγκόλλησης με μεταλλικό οπλισμό που καθιστούν διαστασιακά σταθερούς διάφορους τύπους επικαλυμμάτων δαπέδου. Διπλής όψης μεμβράνες, για την τοποθέτηση LVT και πλακιδίων από PVC πάνω σε ισοπεδωτικά κονιάματα, μοριοσανίδες και μέταλλα. Μετά από την τοποθέτησή τους μπορούν να απομακρυνθούν μαζί με τα επικαλύμματα δαπέδων κατόπιν από καιρό χωρίς να αφήσουν καθόλου υπολείμματα, με εγγύηση! Κατάλληλα για κάθε χώρο σε κάθε διαστάσεις.

Για πολυτελή βινυλικά πλακίδια και πλακίδια από PVC.
Πάνω σε ισοπεδωτικά κονιάματα, μοριοσανίδες, μέταλλα

Πεδία εφαρμογών:

Συστήματα συγκόλλησης με μεταλλικό οπλισμό που καθιστούν διαστασιακά σταθερούς διάφορους τύπους επικαλυμμάτων δαπέδου. Διπλής όψης μεμβράνες, για την τοποθέτηση LVT και πλακιδίων από PVC πάνω σε υφιστάμενα παλιά επικαλύμματα δαπέδων. Μετά από την τοποθέτησή τους μπορούν να απομακρυνθούν μαζί με τα επικαλύμματα δαπέδων κατόπιν από καιρό χωρίς να αφήσουν καθόλου υπολείμματα, με εγγύηση! Κατάλληλα για κάθε χώρο σε κάθε διαστάσεις.

Για πολυτελή βινυλικά πλακίδια και πλακίδια από PVC.
Πάνω σε υφιστάμενα παλιά επικαλύμματα δαπέδων, ισοπεδωτικά κονιάματα, μοριοσανίδες, μέταλλα