Σύστημα RENOPLAN 1

Πως μπορούμε να εξομαλύνουμε μεγάλες υψομετρικές διαφορές και να ισοπεδώσουμε γρήγορα και με χαμηλό βάρος;

Με το σύστημα UZIN Turbolight.

Οι εργασίες ανακαίνισης σημαίνουν συχνά απροσδόκητες προκλήσεις για τεχνίτες και πολεοδόμους. Περιορισμοί στα φορτία ή το ύψος της εγκατάστασης, ή ψευδοροφές, για παράδειγμα απαιτούν κατάλληλες κατασκευές δαπέδων. 

Το σύστημα Turbolight από την UZIN προσφέρει μια ευέλικτη αντιστάθμιση μεγάλου εύρους ζώνης από 5 mm (διάμετρος κόκκου) ως 300 mm με αντοχές ή χωρίς μεταβάσεις, ενώ τα φορτία στην περιοχή στήριξης πρέπει να είναι μόνο το 1/3 του φορτίου των συμβατικών κονιαμάτων (περ. 100 kg/m2 σε 5 cm πάχος).

Σε σύγκριση με τα κοινά τσιμεντοκονιάματα το σύστημα UZIN Turbolight είναι έτοιμο για την κάλυψη 3 έως 4 εβδομάδες νωρίτερα. Πάνω από αυτό το σύστημα μπορεί να τοποθετηθούν μοκέτες, εύκαμπτα δάπεδα και παρκέ σύμφωνα με τις τυποποιημένες μεθόδους εφαρμογής. Παράλληλα είναι ιδιαίτερα ευεργετικό σύστημα για την ανακαίνιση παλαιών κτιρίων: γιατί προσφέρει 10 dB (σε πάχος 4 cm, σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 140-8) ηχοαπορρόφηση.

<p>Βήμα 1: Ασταρώστε το προεργασμένο υπόστρωμα με UZIN PE 360 Plus με ένα ρολό UZIN με nylon ίνες. Εναλλακτικά, τοποθετήστε πάνω σε ένα άλλο ξεχωριστό στρώμα αν είναι δυνατόν, π.χ. ένα στρώμα από UZIN SC 914 Turbo πάχος 3cm.</p>

Βήμα 1: Ασταρώστε το προεργασμένο υπόστρωμα με UZIN PE 360 Plus με ένα ρολό UZIN με nylon ίνες....

<p>Βήμα 2: Τοποθετήστε αφρώδη ταινία με ελάχιστο πάχος 8 mm περιμετρικά σε όλες τις κάθετες επιφάνειες όπως τοίχοι, δοκοί, σωλήνες, πλατφόρμες, θυρώματα, κ.α. Αυτή η τοποθέτηση προλαμβάνει τη δημιουργία ακουστικών γεφυρών και εξομάλυνση των τάσεων με αποτέλεσμα την ομοιόμορφη κατανομή των φορτίων μεταξύ διαφορετικής σκληρότητας δομικών υλικών.</p>

Βήμα 2: Τοποθετήστε αφρώδη ταινία με ελάχιστο πάχος 8 mm περιμετρικά σε όλες τις κάθετες επιφάνειες...

<p>Βήμα 3: Αναμίξτε UZIN SC 914 Turbo σε βαρέλα. Αδειάστε 2 σακιά UZIN SC 914 Turbo στον κάδο. Προσθέστε νερό (περίπου 20 λίτρα) και αναμίξτε για 2 λεπτά. Αντλήστε το μίγμα και εφαρμόστε γρήγορα. Το UZIN SC 914 Turbo μπορεί να αναμιχθεί και σε άλλους τύπους αναμικτήρων. Παρακαλούμε ζητήστε πρόσθετες πληροφορίες για κάθε ειδική περίπτωση.</p>

Βήμα 3: Αναμίξτε UZIN SC 914 Turbo σε βαρέλα. Αδειάστε 2 σακιά UZIN SC 914 Turbo στον κάδο....

<p>Βήμα 4: Μετά την ανάμιξη, απλώστε το κονίαμα στο επιθυμητό πάχος με τη βοήθεια ειδικής σπάτουλας ή μασταριού ώστε να εξομαλύνετε πλήρως την επιφάνεια.</p>

Βήμα 4: Μετά την ανάμιξη, απλώστε το κονίαμα στο επιθυμητό πάχος με τη βοήθεια ειδικής σπάτουλας ή...

<p>Βήμα 5: Πιέστε ελαφρά την επιφάνεια με τη λεία πλευρά της σπάτουλας. Σε ανώμαλα υποστρώματα εφαρμόστε ένα παχύ στρώμα (περίπου 5 mm) για να εξομαλύνετε άμεσα χωρίς πρόβλημα.</p>

Βήμα 5: Πιέστε ελαφρά την επιφάνεια με τη λεία πλευρά της σπάτουλας. Σε ανώμαλα υποστρώματα...

<p>Βήμα 6: Απλώστε το πλέγμα ανακαίνισης UZIN RR 201 πάνω στην επιφάνεια που σκληρύνθηκε του UZIN SC 914 Turbo μετά από χρόνο αναμονής τουλάχιστον 24 ωρών* και μετά κόψτε το πλέγμα με ψαλίδι. Τοποθετήστε το πλέγμα χαλαρά με επανώτισμα 2 cm κατά μήκος.

* Στους 20°C και 65% σχετική υγρασία</p>

Βήμα 6: Απλώστε το πλέγμα ανακαίνισης UZIN RR 201 πάνω στην επιφάνεια που σκληρύνθηκε του UZIN SC...

<p>Βήμα 7: Αναμίξτε το UZIN NC 195 με καθαρό κρύο νερό και εφαρμόστε συγκεκριμένη ποσότητα (20kg/m2). Στα θυρώματα πρέπει να διανοιχτούν αρμοί. Οι αρμοί πρέπει να γεμίσουν με UZIN NC 182 πριν από την τοποθέτηση του επικαλύμματος τους δαπέδου ή την ισοπέδωση. Αν κρίνεται απαραίτητο να γίνει λεπτόκοκκη ισοπέδωση με UZIN NC 170 LevelStar, ανάλογα με τον τύπο επικαλύμματος, τότε ασταρώστε πρώτα με UZIN PE 360 Plus.</p>

Βήμα 7: Αναμίξτε το UZIN NC 195 με καθαρό κρύο νερό και εφαρμόστε συγκεκριμένη ποσότητα (20kg/m2)....

<p>Βήμα 8: Μοκέτες, ελαστικά δάπεδα και παρκέ μπορούν να τοποθετηθούν με βάση τις γνωστές μεθόδους εφαρμογής, όταν στεγνώσουν τα κονιάματα*.</p>

Βήμα 8: Μοκέτες, ελαστικά δάπεδα και παρκέ μπορούν να τοποθετηθούν με βάση τις γνωστές μεθόδους...