Σύστημα RENOPLAN 10

Πως μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα επικάλυμμα αξιόπιστα και με ασφάλεια πάνω σε ένα υφιστάμενο παλιό δάπεδο και σε υποστρώματα που είναι υγρά και ψαθυρά;

Με UZIN RR 185.

Τα υποστρώματα με αυξημένη υπολειμματική υγρασία, ή για παράδειγμα υποστρώματα λερωμένα με έλαια και λίπη συνήθως απαιτούν πολύπλοκη και ακριβή προεργασία υποδαπέδου. Οι εργασίες αυτές μπορεί να παρακαμφθούν με τη χρήση του ειδικού υποστρώματος UZIN RR 185.

Το υπόστρωμα διαθέτει αντιολισθητικά εξογκώματα στο πίσω μέρος. Ένα λεπτό στρώμα αέρα που δημιουργείται μεταξύ υποστρώματος και του υποδάπεδου και με τη βάδιση δημιουργείται πίεση που βοηθά την εγκλωβισμένη υγρασία να αποστραγγιστεί στις ακραίες περιοχές. Έτσι η αυξημένη παραμένουσα υγρασία δε μπορεί πλέον να ενεργεί καταστροφικά στην κατασκευή. Επειδή το υπόστρωμα τοποθετείται πλωτά η κατασκευή του δαπέδου μπορεί να αφαιρεθεί αργότερα με ευκολία και χωρίς υπολείμματα.

<p>Βήμα 1: Απλώστε το υπόστρωμα με την ίδια φορά που θα τοποθετήσετε το επικάλυμμα και κόψτε το στις ίδιες διαστάσεις (η διαφορά μεταξύ του επιμήκους άκρου και του μονωτικού υποστρώματος με το τελικό επικάλυμμα να είναι τουλάχιστον 50cm).</p>

Βήμα 1: Απλώστε το υπόστρωμα με την ίδια φορά που θα τοποθετήσετε το επικάλυμμα και κόψτε το στις...

<p>Βήμα 2: Αφήστε απόσταση τουλάχιστον 3 mm ανασηκωμένη στα άκρα για παράδειγμα στους τοίχους και στα κατωκάσια. Κόψτε με παπαγαλάκι ακριβώς στα άκρα και στα τελειώματα.</p>

Βήμα 2: Αφήστε απόσταση τουλάχιστον 3 mm ανασηκωμένη στα άκρα για παράδειγμα στους τοίχους και στα...

<p>Βήμα 3: Επιμήκεις αρμοί ανάμεσα στα φύλλα δε χρειάζονται να κοπούν. Μια ταινία από χαρτί μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από τους αρμούς ώστε να προληφθεί η υγρασία να περάσει στο κάτω φύλλο του υποστρώματος.</p>

Βήμα 3: Επιμήκεις αρμοί ανάμεσα στα φύλλα δε χρειάζονται να κοπούν. Μια ταινία από χαρτί μπορεί να...

<p>Βήμα 4: Η τοποθέτηση του τελικού επικαλύμματος μπορεί να αρχίσει άμεσα. Απλώστε το τελικό επικάλυμμα. Κόψτε περιμετρικά τις άκρες περίπου στο ίδιο και τους επιμήκεις αρμούς ακριβώς. Ξεδιπλώστε το άλλο μισό του επικαλύμματος.</p>

Βήμα 4: Η τοποθέτηση του τελικού επικαλύμματος μπορεί να αρχίσει άμεσα. Απλώστε το τελικό...

<p>Βήμα 5: Απλώστε ομοιόμορφα κόλλες υδατικής διασποράς της UZIN με την κατάλληλη οδοντωτή σπάτουλα πάνω στο υπόστρωμα. Η κόλλα UZIN KE 2000 S (έχει το μεγαλύτερο ανοιχτό χρόνο) συνιστάται ως η πλέον ενδεδειγμένη για λεία και στιλπνά υποστρώματα όπως τα φύλλα από PVC. Συνεχίστε με την ίδια ακριβώς διαδικασία και στο δεύτερο μέρος του υποστρώματος. </p>

Βήμα 5: Απλώστε ομοιόμορφα κόλλες υδατικής διασποράς της UZIN με την κατάλληλη οδοντωτή σπάτουλα...

<p>Βήμα 6: Τοποθετήστε το επικάλυμμα του δαπέδου πάνω στο στρώμα κόλλας και πιέστε καλά με μια σπάτουλα από φελλό. Συστάσεις για σωστό εξαερισμό του υποστρώματος: Τοποθετήστε σοβά-τεπί που έχουν εξαερισμό πάνω από το τελικό επικάλυμμα. Μπορείτε να τοποθετήσετε μοκέτες και δάπεδα από PVC και CV. Η επιφάνεια μπορεί να δέχεται κατά μέγιστο φορτία 3 N/mm².</p>

Βήμα 6: Τοποθετήστε το επικάλυμμα του δαπέδου πάνω στο στρώμα κόλλας και πιέστε καλά με μια...