Σύστημα RENOPLAN 7

Πως μπορεί να εφαρμοστεί ένα ταχύπηκτο κονίαμα για να είναι έτοιμο για επικάλυψη;

Με το UZIN SC 980.

Τα κονιάματα έχουν χρόνο ξήρανσης τουλάχιστον 28 ημέρες. Ειδικά όταν χρησιμοποι-ούνται τσιμέντα τύπου CEM II και κονιάματα από θειικό ασβέστιο, ο χρόνος ξήρανσης μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με το πάχος και να γίνει πιο πολύπλοκη η κατασκευή δαπέδων. Η λύση για τη μείωση του χρόνου ξήρανσης και την αύξηση της προόδου στα εργοτάξια με χαμηλή συρρίκνωση είναι το κονίαμα UZIN SC 980.

Αποτελείται από μίγμα υδραυλικά σκληρυνόμενων κονιαμάτων που εξασφαλίζουν ουσιαστικά καμία συρρίκνωση κατά τη σκλήρυνση. Ανάλογα με τον τύπο του δαπέδου, οι επιφάνειες είναι έτοιμες για επικάλυψη μετά από 24 ώρες* χωρίς τον κίνδυνο επαναδιαβροχής. Χάρη στην μειωμένη συρρίκνωση, μπορεί να διαστρωθούν έως 200 m2 με UZIN SC 980 χωρίς αρμούς.

<p>Βήμα 1: Η τοποθέτηση του ταχύπηκτου χαμηλής συρρίκνωσης κονιάματος UZIN SC 980 μπορεί να αρχίσει αμέσως μετά από την προεργασία του υποστρώματος.</p>

Βήμα 1: Η τοποθέτηση του ταχύπηκτου χαμηλής συρρίκνωσης κονιάματος UZIN SC 980 μπορεί να αρχίσει...

<p>Βήμα 2: Αναμίξτε το UZIN SC 980 με πλυμένη άμμο 0.8 mm και νερό, με τη βοήθεια αντλίας ή με ηλεκτρικό αναμικτήρα. Επιλέξτε την αναλογία ανάμιξης τσιμέντο/άμμος ανάλογα με την επιθυμητή ποιότητα που απαιτείται, βλέπε το τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος.</p>

Βήμα 2: Αναμίξτε το UZIN SC 980 με πλυμένη άμμο 0.8 mm και νερό, με τη βοήθεια αντλίας ή με...

<p>Βήμα 3: Η απαιτούμενη ποσότητα νερού (κατά μέγιστο 0.45) εξαρτάται από την περιεκτικότητα σε υγρασία της άμμου. Βεβαιωθείτε πως το μίγμα δεν έχει γίνει πολύ αραιό.</p>

Βήμα 3: Η απαιτούμενη ποσότητα νερού (κατά μέγιστο 0.45) εξαρτάται από την περιεκτικότητα σε...

<p>Βήμα 4: Το UZIN SC 980 μπορεί να αντληθεί επί τόπου στα εργοτάξια και να απλωθούν άμεσα.</p>

Βήμα 4: Το UZIN SC 980 μπορεί να αντληθεί επί τόπου στα εργοτάξια και να απλωθούν άμεσα.

<p>Βήμα 5: Επιπεδώστε το χαμηλής συρρίκνωσης ταχύπηκτο κονίαμα με ένα μαστάρι.</p>

Βήμα 5: Επιπεδώστε το χαμηλής συρρίκνωσης ταχύπηκτο κονίαμα με ένα μαστάρι.

<p>Βήμα 6: Καθαρίστε και επιπεδώστε την επιφάνεια με σπάτουλα μετά την εφαρμογή του UZIN SC 980. Το επικάλυμμα του δαπέδου μπορεί να τοποθετηθεί μετά από 24 ώρες*, ανάλογα με την αναλογία ανάμιξης και τον τύπο δαπέδου που θα τοποθετηθεί.

*Στους 20°C και 65% σχετική υγρασία.</p>

Βήμα 6: Καθαρίστε και επιπεδώστε την επιφάνεια με σπάτουλα μετά την εφαρμογή του UZIN SC 980. Το...