Τσιμέντο ή ασβεστοθεϊικά κονιάματα - τεχνικά ποια είναι η σωστή λύση;

Σήμερα όλοι οι γνωστοί κατασκευαστές των ισοπεδωτικών δαπέδων προσφέρουν προϊόντα με βάση τόσο το τσιμέντο, όσο και το θειικό ασβέστιο. Στη Γερμανία, το μερίδιο του θειικού ασβεστίου (γύψος) κατέχει μερίδιο περίπου 10%. Ωστόσο, υπάρχει διαφορά μεταξύ Ανατολής / Δύσης, δηλαδή το μερίδιο των ενώσεων γύψου είναι περίπου 40-50%, ενώ, στη Δύση, είναι μόνο 5 - 10%. Με βάση όλα τα παραπάνω, το ερώτημα που προκύπτει είναι: τσιμέντο ή ασβεστοθειϊκά κονιάματα αποτελούν τεχνικά τη σωστή λύση;

Με βάση τα Τεχνικά Φυλλάδια Προϊόντων των κατασκευαστών, με τις δύο αυτές κατηγορίες προϊόντων, καλύπτεται σχεδόν όλο το φάσμα των εφαρμογών δαπέδων. Οι σημαντικότερες διαφορές, καθώς και οι συνέπειες που απορρέουν από τις πρακτικές εφαρμογές, αποκαλύπτονται στο χρήστη μόνο με τη δεύτερη ματιά, αν όχι καθόλου.

Όσον αφορά το υπόστρωμα προετοιμασίας για επενδύσεις δαπέδων και παρκέ, οι σχετικές διαφορές αναλύονται ως εξής:

- τα ισοπεδωτικά κονιάματα από τσιμέντο συρρικνώνονται κατά τη διάρκεια της σκλήρυνσης και μπορεί ανάλογα με την ποιότητα των προϊόντων, να δημιουργηθούν σχετικά υψηλές τάσεις, άρα σχηματισμός ρωγμών. Αντίθετα τα ισοπεδωτικά με βάση τη γύψο δεν παρουσιάζουν ουσιαστικά συρρικνώσεις ξήρανσης.

- Τα ισοπεδωτικά κονιάματα από τσιμέντο δεσμεύουν το νερό ανάμιξης κατά τη διάρκεια μιας μακροχρόνιας διαδικασίας και ως εκ τούτου, διατρέχουν μεγαλύτερο πάχος (>3 mm), άρα έχουν γρηγορότερο στέγνωμα. Τα ισοπεδωτικά με βάση τη γύψο δεσμεύουν το νερό ανάμιξης πολύ γρήγορα και στη συνέχεια στεγνώνουν από καθαρά φυσικά αίτια, σε μεγαλύτερο πάχος, γεγονός που οδηγεί σε σχετικά μεγάλους χρόνους στεγνώματος. Σε συστήματα κατασκευών ταχείας δόμησης, έτοιμα για την επικάλυψη μέσα σε 1 ώρα είναι μόνον τα προϊόντα με βάση το τσιμέντο.

-Τα ισοπεδωτικά κονιάματα με βάση το τσιμέντο, σε τυποποιημένες διατυπώσεις, φτάνουν υψηλές αντοχές. Υψηλής ποιότητας προϊόντα έχουν θλιπτική αντοχή από 30 έως 40 N/mm² ενώ αντίστοιχα προϊόντα με βάση το θειικό ασβέστιο έχουν αντοχές από 25 έως 35 N/mm².

Η βραχυπρόθεσμη διείσδυση υγρασίας, π.χ. μέσω των αρμών σε δάπεδα με πλακίδια, επηρεάζει ελάχιστα την αντοχή των ισοπεδωτικών με βάση το τσιμέντο. Ωστόσο, ισοπεδωτικά με βάση τη γύψο χάνουν σημαντικά τις αντοχές τους μέσω της απορρόφησης του νερού.

Κατά κανόνα στην πράξη, καθορίζονται μέσω των παραμέτρων που ορίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε έργου, πρώτον το είδος του υποστρώματος και δεύτερον, το προτεινόμενο επικάλυμμα δαπέδου ανάλογα με τη χρήση του. Από τις ανωτέρω περιγραφθείσες διαφορές, σε συνδυασμό με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του έργου, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά προτίμηση ένα από τα δύο υλικά:

Υποστρώματα: 

Ασφαλτική μαστίχα: λόγω του υψηλού συντελεστή θερμικής διαστολής και των ιξωδοελαστικών ιδιοτήτων της, η ασφαλτική μαστίχα είναι πολύ ευαίσθητη στις αλλαγές της θερμοκρασίας και επηρεάζεται από τις εξωτερικές συνθήκες. Οι παλιές ασφαλτικές μαστίχες πρέπει, ως εκ τούτου, να επικαλυφθούν, όπου είναι δυνατόν με ισοπεδωτικά κονιάματα που βασίζονται στο θειικό ασβέστιο. Ενώ νέες, καλά εξομαλυμένες ασφαλτικές μαστίχες μπορούν επίσης να επικαλυφθούν σε περιορισμένο πάχος, ασκώντας χαμηλή πίεση από ισοπεδωτικά με τσιμέντο.

Μικτά υποστρώματα που περιλαμβάνουν διαφορετικές συνθέσεις (πάχος max 3 mm): Συχνά συμβαίνουν όταν π.χ. γίνονται αλλαγές κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης. Επίσης συμπεριλαμβάνονται περιοχές των ενώσεων με άλλα υλικά με αυτά που έχουν βάση τη γύψο.

Νοβοπάν / ξηρά υλικά επίχρισης: Ακόμη και όταν οι μοριοσανίδες ή τα προκατασκευασμένα υλικά διάστρωσης τοποθετούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η παραμόρφωση που δέχεται κάθε χώρος. Με βάση τις υψηλές μηχανικές αντοχές τα ισοπεδωτικά με βάση τη γύψο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με ίνες ενίσχυσης, πρέπει να αποφεύγονται. Επικαλύμματα δαπέδων / μηχανική φόρτιση:<//strong> Τα ελαστικά υλικά, όπως τα επικαλύμματα από καουτσούκ ανταποκρίνονται στις υψηλότερες απαιτήσεις για αντοχές. Η αντίσταση στη διάχυση υδρατμών είναι υψηλή και σταματά πολύ αποτελεσματικά την εξάτμιση της υπολειμματικής υγρασίας από τα ισοπεδωτικά κονιάματα και τις κόλλες διασποράς. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις επικαλύψεων, πρωτίστως θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με ισοπεδωτικά με βάση το τσιμέντο υψηλής αντοχής.

Λόγω των μεταβολών των διαστάσεων εξαιτίας της υγρασίας, τα παρκέ συσσωρεύουν υψηλές δυνάμεις διάτμησης μεταξύ του δαπέδου και του υποστρώματος. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις αυτές, τα ισοπεδωτικά; με βάση το τσιμέντο είναι υψηλότερης αντοχής και χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση. Ωστόσο, το είδος και το μέγεθος του ξύλου παίζει επίσης μεγάλο ρόλο και ανάλογα δίδονται ειδικές συστάσεις από κάθε κατασκευαστή.

Σε υγρές περιοχές με κεραμικά πλακίδια/φυσική πέτρα, τόσο κατά τη τοποθέτηση όσο και κατά τη χρήση, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η υψηλή έκθεση στην υγρασία. Άρα αυτό αποκλείει ουσιαστικά τη χρήση ισοπεδωτικών με βάση τη γύψο.

Αν καλύμματα εκτίθενται σε υψηλή μηχανική φόρτιση από την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων (φορτηγών π.χ. ανυψωτικών μηχανημάτων), τότε πρέπει να χρησιμοποιούνται ισοπεδωτικά με βάση το τσιμέντο.

Η παραπάνω περιγραφή διευκρινίζει ότι η προτίμηση στα ισοπεδωτικά με βάση τη γύψο κατευθύνονται από τον τύπο του υποστρώματος, ενώ η προτίμηση σ' αυτά με βάση το τσιμέντο προέρχεται κυρίως από τις απαιτήσεις σε υψηλές αντοχές και φορτίσεις. Μεταξύ αυτών, πρακτικά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις μικτών συστημάτων κατά την οποία και οι δύο τύποι που ισοπεδώνουν επιφάνειες που σε κάθε περίπτωση θεωρούνται θεμελιωδώς κατάλληλα. Στο συνημμένο διάγραμμα, γίνεται μια επισκόπηση. Κανείς αναγνωρίζει πως κάθε τύπος υποστρώματος καλύπτει συνδυασμούς από διάφορα υλικά π.χ. παλαιά ασφαλτική μαστίχα / καλύμματα από καουτσούκ ή χαρτόνι / ξύλινα δάπεδα. Ακόμη και στις πιο απαιτητικές ανάγκες, υπάρχουν αξιόπιστα συστήματα κατασκευών π.χ. με τη βοήθεια ειδικών κατάλληλων προϊόντων ή αντι-στρες συστημάτων διαχωρισμού. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται επίσης να ζητηθούν τεχνικές συμβουλές.

Πάνω απ' όλα, αυτό το άρθρο έχει σκοπό να δώσει ένα γρήγορο προσανατολισμό μέσω της ποικιλίας των πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα. Τελικά, οι συνθήκες κάθε έργου και οι προτιμήσεις κάθε χρήστη πρέπει να καθορίζουν τις επιλογές των υλικών. Το Τεχνικό Τμήμα της UZIN είναι πάντα στην ευχάριστη θέση να παράσχει όποια υποστήριξη απαιτείται.

Υπόστρωμα Επικάλυμμα/Καταπόνηση
παλιές ασφαλτικές μαστίχες παρκέ
μικτή σύνθεση υποστρώματος λάστιχο
μοριοσανίδα πλακίδια
ξηρά κονιάματα υγρασία
έντονη φόρτιση/συστήματα ταχείας δόμησης
Βασικές Συστάσεις:


Ασβεστοθειϊκά ισοπεδωτικά κονιάματα
Βασικές Συστάσεις:


Τσιμεντοκονιάματα ισοπέδωσης

Συγγραφέας:

Δρ. Norbert Arnold - Διευθυντής Τεχνικού Τμήματος UZIN